Oerkracht Ademen

Onze ademhaling is niet altijd in balans, met alle stress en hectiek om ons heen halen we vaak niet diep meer adem. Ook bij sporten is de ademhaling niet altijd efficiënt en treed ook vaak verzuring op. Met de ademhalingstechniek van de Wim Hof Methode (WHM) zorg je ervoor dat al je cellen voorzien worden van voldoende zuurstof.

Gevolgen ademhalingsoefeningen Wim Hof Methode:

  • Vergroten uithoudingvermogen
  • Betere doorbloeding
  • Bloed meer basis
  • (ontstekingen verminderen)
  • Betere opruiming afvalstoffen
  • Verminderen stress
  • Uitblijven van verzuring bij sport

Ruud Hof WHM

Vergroting uithoudingsvermogen

Opwarmen spieren in normale situatie
Tijdens het eerste deel van het sporten moeten je spieren ‘op gang’ komen. Je energiefabriekjes moeten hun werk gaan doen. Het duurt altijd even voordat deze op stookwarmte zijn. Je lichaam moet hierbij ook zorgen voor voldoende aanlevering van de benodigde brandstoffen, waaronder zuurstof. Tot die tijd maakt je lichaam gebruik van een kleine aanwezige directe reserve in de spieren. Als deze op is en de fabriekjes zijn nog niet allemaal actief, krijg je dat gekke gevoel in je spieren, dan willen ze even niet meer. Dat gevoel verdwijnt zodra alle energiefabriekjes opgestart zijn. Alle sporters lopen daardoor eerst in om over dit ‘dode’ punt heen te komen en ervoor te zorgen dat alle mitochondriën optimaal energie leveren. Deze energie wordt geleverd in ATP- eenheden. ATP is de brandstof voor alle processen in je lichaam.

Optreden verzuring in normale situatie
Bij langdurig sporten kan het zijn dat op een gegeven moment de ademhaling niet meer optimaal is. De ademhaling is dan minder diep en de cellen ontvangen hierdoor minder zuurstof. Zuurstof is een belangrijke stof voor de mitochondriën. Samen met glucose wordt hiermee ATP aangemaakt. Op het moment dat er minder zuurstof is, zullen de mitochondriën minder optimaal presteren. Je lichaam geeft deze signalen af. Je spieren gaan over op de noodproductie met anaerobe (zuurstofarme) dissimilatie. De noodproductie is minder efficiënt, er wordt maar weinig ATP aangemaakt en het heeft een vervelend neveneffect. Er wordt hierbij melkzuur geproduceerd. Er is sprake van verzuring. En je spieren geven signalen af dat je moet stoppen.

Op het moment dat er te weinig glucose (suiker) wordt aangeleverd en deze niet meer direct in voorraad is, kan dit uiteraard ook de nodige problemen veroorzaken. Zonder suiker kan er geen omzetting in energie plaatsvinden.

Gevolgen toepassing WHM
Bij de ademhalingstechnieken van de WHM pomp je extra zuurstof in je lijf. Hierbij worden snel al je cellen van extra zuurstof voorzien. Als je daarna de krachtoefeningen doet, kunnen de mitochondriën gelijk op volle kracht draaien. Je mist dan het eerst stukje anaerobe dissimilatie. Je hebt ook reserve om langer je energiefabriekjes van voldoende zuurstof te voorzien. En samen met het bewustzijn van je ademhaling en deze zo diep mogelijk houden, stel je hiermee het moment van verzuring uit.

Opbouw energiefabriekjes
Door het beoefenen van sterke lichamelijke inspanning, zoals push-ups na de ademhalingsoefening, zorg je ervoor dat je lichaam de prikkel krijgt om extra energiefabriekjes aan te maken in de cellen van de spieren die je gebruikt. Hiermee kan het lichaam na een aantal keer sneller energie leveren aan de betreffende spieren. De hoeveelheid energiefabriekjes, ofwel mitochondriën, in je lichaam is afhankelijk van de behoefte hiervoor die je lichaam aangeeft. Consequente training houdt deze behoefte op pijl en zorgt voor een snellere energielevering aan je spieren.

Tegengaan verzuring lichaam
Onderzoek heeft aangetoond dat naarmate mensen ouder worden er meer verzuring in het lichaam optreedt en het lichaam vatbaarder is voor ontstekingen en ziektes. De ademhalingstechniek van de WHM in combinatie met een gezonde levensstijl kan bijdragen om dit verzuringproces te lijf te gaan en te vertragen. Door extra zuurstof in het lichaam te pompen, wordt het bloed meer basisch (alkalisch). Hiermee kunnen ontstekingen worden afgeremd.

Opruiming afvalstoffen
Door het gebruiken van de ademhalingstechnieken help je het lichaam te reinigen van de opgestapelde afvalstoffen die zich op verschillende plekken in je lichaam hebben gesetteld. Voldoende zuurstof zorgt voor een verbeterde bloedsomloop en daarmee een verbeterde opruiming van je afvalstoffen. De extra zuurstof helpt ook bij de verbranding in je stofwisselingsproces, zodat zich daar minder afvalstoffen kunnen ophopen. Gecombineerd met de krachtoefeningen en koude training wordt hiermee verstijving van de spieren voorkomen.